Vyberte stranu

Revízie

Naša spoločnosť IT aj TY s r. o. s bohatými skúsenosťami poskytuje:

východiskové,

periodické,

mimoriadne,

odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení. 

Východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame prevažne v Prešovskom kraji. V prípade želania zákazníka nie je problém poskytnúť služby vrámci celej SR. 

Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) nie je nami obmedzovaný typom a druhom objektu poprípade účelom využívania.

Služby poskytujeme vo všetkých objektoch ako sú napríklad:

kancelárske a bytové jednotky

rodinné domy, bungalovy, chaty

školy, divadlá, ministerstvá, internáty

reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne

zdravotnícke zariadenia (ambulancie, lekárne, polikliniky, nemocnice)

priemyselné, výskumné a poľnohospodarské objekty

kúpele a priestory s mokrým prostredím

staveniská, záhrady, prípojky

Všetky naše činnosti a predmety podnikania sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, normami a na základe osvedčení a oprávnení